Posouzení Vaší bonity

Na základě Vašich údajů posoudíme Vaší bonitu. Poté Vás budeme kontaktovat a sdělíme Vám, jaké jsou Vaše šance a podmínky pro získání úvěru u jednotlivých finančních institucí. Ve Vašem zájmu prosíme o co nejpřesnější vyplnění údajů. Vámi sdělené údaje považujeme za přísně důvěrné. Údaje budou využity pouze pro posouzení Vaší bonity. U 1. žadatele vyplňte všechna políčka formuláře, je-li druhý žadatel ze stejné domácnosti, vyplňte u něj pouze políčka označená hvězdičkou. V opačném případě vyplňte i u 2. žadatele všechna políčka.

Máte-li negativní záznam v registru CBCB či SOLUS, uveďte tuto informaci do poznámky na konci formuláře. Zároveň si pro posouzení připravte výpisy z obou těchto registrů.
Více info zde www.cbcb.cz a www.solus.cz

  První žadatel Druhý žadatel
Příjmení a jméno *
Adresa bydliště
Email *
Mobil *
Kdy vás můžeme kontaktovat *
Vysvětlivky:

Rok narození - Údaj důležitý pro zjištění, zda může žadatel získat úvěr, popř. v jaké maximální délce trvání. Prakticky všechny banky omezují žadatele spodní i horní věkovou hranicí pro získání úvěru. Počet osob v domácnosti - Údaje důležité pro výpočet životního minima domácnosti žadatele, které banky používají ke zjištění bonity žadatele.

Máte-li negativní záznam v registru CBCB či SOLUS, uveďte tuto informaci do poznámky na konci formuláře. Zároveň si pro posouzení připravte výpisy z obou těchto registrů.
Více info zde www.cbcb.cz a www.solus.cz


* Prosíme, vyplňte všechny kolonky označené hvězdičkou.
Rok narození *
Počet osob v domácnosti
z toho děti do 6
z toho děti 6 - 10
z toho děti 10 - 15
z toho nezaopatřené děti 15 - 26
z toho dospělé osoby
Vysvětlivky:

Přesné údaje o všech závazcích žadatele jsou velmi důležité pro přesné posouzení bonity. Prosíme, ve Vašem zájmu vyplňte veškeré Vaše závazky.

Máte-li negativní záznam v registru CBCB či SOLUS, uveďte tuto informaci do poznámky na konci formuláře. Zároveň si pro posouzení připravte výpisy z obou těchto registrů.
Více info zde www.cbcb.cz a www.solus.cz


* Prosíme, vyplňte všechny kolonky označené hvězdičkou.
Zdroj příjmů *
Délka stávajícího zaměstnání (podnikání) v měsících *
Výše ČISTÉHO MĚSÍČNÍHO příjmu v Kč (u zaměstnance) *
Základ daně (ř.42) minus zaplacená daň, popř. obrat, z posledního daňového přiznání (u podnikatele)
Výše měsíčních závazků na kapitálové životní pojištění
Výše měsíčních závazků na úrazové pojištění
Výše měsíčních závazků na pojištění nemovitosti
Výše měsíčních závazků na stavební spoření
Výše měsíčních závazků na penzijní připojištění
Výše měsíčních závazků na leasingy a úvěry
Výše ostatních měsíčních závazků + specifikace
Výše limitu na kreditních kartách a kontokorentech (i nečerpaných)
Pokud máte stavební spoření, název spořitelny a výše naspořených vlastních prostředků
V jakých bankách máte běžné účty
Vysvětlivky:

Následující údaje jsou důležité pro zjištění bonity žadatele, určení účelu úvěru a výpočet případné státní podpory. Určená hodnota nemovitosti je údaj důležitý pro výpočet maximální možné výše úvěru. Může jít o nemovitost, do které směřuje úvěr nebo jinou nemovitost v osobním vlastnictví, která bude sloužit jako zástava. Máte-li úřední odhad ceny nemovitosti, použijte hodnotu v něm uvedenou. Neuvedete-li v této kolonce žádnou hodnotu, budeme vycházet z plánované výše investice do nemovitosti.

Máte-li negativní záznam v registru CBCB či SOLUS, uveďte tuto informaci do poznámky na konci formuláře. Zároveň si pro posouzení připravte výpisy z obou těchto registrů.
Více info zde www.cbcb.cz a www.solus.cz


* Prosíme, vyplňte všechny kolonky označené hvězdičkou.
Místo hypotéky, včetně okresu
Plánovaná výše investice do nemovitosti, v Kč (vlastní prostředky)
Určená hodnota nemovitosti, ke které má být zřízeno zástavní právo, v Kč
Požadovaná výše úvěru, v Kč
Požadovaná délka úvěru v letech
Jde o první hypoteční úvěr
Úvěr bude použit na
Jaké nemovitosti?
Bude úvěr použit na vznik nebo pořízení nové bytové jednotky (do 2 let od kolaudace)?
Bude z úvěru hrazen pozemek?
Předpokládaná doba realizace (např. leden, do 1 měsíce, apod.)
Poznámka (max. 500 znaků, např. zda máte záznam v registru CBCB nebo SOLUSU či jiné podrobnosti o úvěru apod.)
Odesláním tohoto formuláře udělujete naší společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů